Organist/kantor, 30 % stilling (vikariat)
Organist/kantor, 30 % stilling (vikariat)

Organist/kantor, 30 % stilling (vikariat)

Har du lyst til å jobbe i Hellemyr menighet?

Ledig vikariat som organist/kantor fra 28.12.2019 til 30.06.2020.

Arbeids- og ansvarsområder:
• Deltakelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og menighetens øvrige arrangementer.
• Ansvar for forsangergruppe eller andre som medvirker i gudstjenester og arrangementer.
• Støtte frivilliges arbeid i menigheten, for eksempel Hellemyr barnekor og Knøttekoret.

 Søker bør ha kirkemusikalsk eller annen relevant utdanning. Det vil bli lagt vekt på at søkeren har allsidig musikalsk kompetanse og erfaring og kan samarbeide bredt i det musikalske miljøet i vår unge menighet. Vi søker en kreativ og allsidig kirkemusiker som behersker orgel og piano, har interesse for menighetsarbeid og som kan  bidra til levende og varierte gudstjenester. Prøvespill er aktuelt.

Samarbeidsevne, erfaring, fleksibilitet og egnethet vektlegges.

Søknadsfrist: 18.oktober 2019.

For å få et inntrykk av menigheten, besøk gjerne hjemmesidene www.hellemyrmenighet.no og «lik» oss gjerne på facebook, «Hellemyr kirke». Den som tilsettes, må være medlem i Den norske kirke. Kontakt daglig leder Ing-Marie Røed, tlf. 902 50 658 / 38 19 69 20, for mer informasjon.
Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KAs avtaleverk. Utfylt søknadsskjema (www.kristiansand.kirken.no) med kopi av attester og vitnemål sendes til: Kirkevergens kontor, Postboks 417,Lund,  4604 Kristiansand eller til:

post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Søknadsskjema finner du her: søknadsskjema.doc


 


Del denne artikkel på e-post