Visjonsdokument for<br//>Den Norske Kirke
Visjonsdokument for
Den Norske Kirke
Visjonsdokument for<br//>Den Norske Kirke

Visjonsdokument for
Den Norske Kirke:

/Portals/53/Visjonsdokument%20for%20Den%20Norske%20kirke.pdf

 

Se mer informasjon her: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/visjonsdokument/