Fasteføde 2017<br//>Trosopplæring for voksne
Fasteføde 2017<br//>Trosopplæring for voksne

Også i år går menighetene i domprostiet sammen om å arrangere fire kveldssamlinger på onsdager i fastetiden. Vi har et ønske om at vi i løpet av fastetiden skal gi folk noe åndelig å tygge på, noe som gir næring og en følelse av å bli mett. Det store temaet som favner aller samlingene er: «Jeg tror og jeg lever.»

Vi starter onsdag 15.mars i Oddernes menighetshus der Paul Leer Salvesen skal snakke om  «Soning og forsoning».  Som mennesker lever vi både i relasjon til Gud og til våre medmennesker, og i begge relasjonene er det avgjørende viktig med oppgjør og tilgivelse.

På andre samling, onsdag 22. mars, i Oddernes kirke, kommer dominikanerpater Haavar Simon, og hans tema er: «Jeg tror på en hellig alminnelig kirke.  Hva skjer når det hellige møter det alminnelige?»

Det er rektor på Ansgar teologiske høyskole, Ingun Folkestad Breistein som kommer på tredje samling, onsdag 29. mars, i Søm kirke.  Hun tar for seg emnet: «Bibelens ord – klart og tydelig?»

Siste samling, onsdag 5. april, er også i Søm kirke og tar utgangspunkt i reformasjonen og hvordan forholdet er mellom det vi synger og det vi lever. Sindre Skeie holder et innlegg om «Salmer og diakoni – et luthersk perspektiv.»

 

Alle samlingene begynner kl 19.00 og varer til 21.00 Det blir en enkelt servering med frukt og drikke. Undervisningen varer i 45 minutter, og det blir anledning til spørsmål/samtale i etterkant.  Programmet avsluttes med en ti minutters konsert ved en av byens organister.

Inngangsbillett: kr 50,- pr. person

 

Hans Jørgen Wennesland