Aktiviteter og arrangementer i byggeperioden, ny Flekkerøy kirke
Aktiviteter og arrangementer i byggeperioden, ny Flekkerøy kirke

Uke 16/18: Siste uke for aktiviteter i Flekkerøy kirke.
Uke 17/18: Alle aktiviteter som vanligvis har vært i Flekkerøy kirke, vil avvikles på andre midlertidige steder.

I byggeperioden vil våre arrangementer og aktiviteter avvikles midlertidige steder. Se vedlagte oversikter:  

/Portals/53/Arrangementsbrosjyre%202018.pdf  
/Portals/53/Aktivitetsbrosjyre%202018_1.pdf

Uke 17 og 18/18: Rydding av Flekkerøy kirke før byggestart tar til i mai.
All rydding skal være ferdig før søndag 6. mai 2018.