Kirketårnet rives ned og bygges opp igjen
Kirketårnet rives ned og bygges opp igjen

Prosjekt ny Flekkerøy kirke: 
KIRKETÅRNET rives ned og bygges opp igjen. 

Det viser seg at det er svært risikabelt å la dagens kirketårn bli stående når øvrig bygningsmasse rives (eks kirkesalen).

Dagens kirketårn er dårlig fundamentert og har lite armering. Entreprenør har derfor besluttet i samråd med prosjektgruppe å rive ned dagens kirketårn og bygge det opp igjen identisk.

Mer info i Fævennen

Kirketårn bygget på vaklende grunn – må rives - Fædrelandsvennen https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/bK2yJ5/Kirketarn-bygget-pa-vaklende-grunn--ma-rives