EN KIRKE FOR ALLE

EN KIRKE FOR ALLE

 

PROGRAM HØST 2018
* Lørdag 18. august kl. 16— 18: Hagefest i Grim kirke
*Torsdag 27. sept. kl. 18—19.30: Høstfest i Oddernes menighetshus
*Lørdag 20. okt. kl. 17—19: Pizzafest i Vågsbygd kirke
*Lørdag 01. des. kl. 17—19: Adventfest i Lund kirke.
*Lørdag 19. jan. kl. 17—19: Nyttårsfest i Søm kirke

 

 

 

 

 

Samlingene er åpne for alle, men tilrettelagt for personer med særskilte behov.
Vi har først gudstjeneste sammen, deretter fest med bevertning og forskjellig program.
Entré kr. 50,-

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med:
Liv Krohn Haraldsen, Oddernes menighet, telefon 918 44 364
Tone Benestad, Lund menighet, telefon 480 99 535

Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen menighetene i Den norske kirke i Kristiansand


Del denne artikkel på e-post