Flekkerøy kirke

Flekkerøy kirke

Flekkerøy kirke, arbeidskirke bygget i 1960 i betong. Tegnet av Arkitekt Tallaksens arkitetkskontor. Påbygg 1970, ark. Sven Tallaksen. Kirken har 375 sitteplasser inkl. galleri. I Kristiansand har Flekkerøy kirke størst kirkesøkning til søn- og helligdagsgudstjenester sammenholdt med folketallet. I 2011 har det vært avholdt 47 gudstjenester på søn og helligdager. På hver gudstjeneste var det gjennomsnittlig 278 personer tilstede.

Bystyret vedtok i 2009 å bygge ut kirken, men planene er omarbeidet fordi kostnadene ved en ombygging ble for store. Et nytt prosjekt er under utarbeiding.

Korrigerte planer tar utgangspunkt i ombygging av nåværende kirke til menighetsformål og bygge ny kirkesal i tilknytning.  Totalkostnaden er kalkulert til 60 mill kr i 2010 priser. Det forutsettes at fellesrådet og menigheten deltar i finansieringen, slik at kommunens bidrag inkludert tidligere bevilgninger beløper seg til om lag 51 mill kr.  Kommunen har vedtatt i handlingsprogrammet en avsetning på 8 mill kr i 2014 og 10 mill kr i 2015. Det gjenstår 10,150 mill kr fra tidligere bevilgning. Det legges opp til at fellesrådet avsetter 0,5 mill kr hvert år fra 2012, mens menigheten avsetter 0,55 mill kr årlig fra 2011 (2010-priser).  Restfinansieringen vurderes på nytt ved rullering av kommunens handlingsprogram for 2013-2016. 

 

Alterteppe.  Vev av Else Marie Jakobsen. 
Glassmalerier.  Kors i sentrum, men stråler ut i hele verden, formet som stor sirkel, Aspaas, 1960
Prekestol.  Snekkerfirma Hansen og Justnæs, 1960
Døpefont.  Tre med sølvfat med due i bunnen,
Orgel.  Elektronisk, Allen, 1990
Kirkeklokker.  Nauen, 1960.  Innskr. "Fra land og bølge ditt kall meg følge til Herrens hus".
Alterduk og antependium.  1960, Ingrid Nilsen.
Messehagler.  1962, Den norske Husflidsforening.

Nyere vedlikeholds- og investeringshistorikk
Utvidelse av galleri, 1998, kr. 492 000
Nye stoler, 1998, kr. 398 000
Breannalarmanlegg, 2002, kr. 112 000
Nytt prestekontor, 2002k kr. 140 000
Nytt toalettanlegg, 2003, kr. 75 000
Fasadearbeider, 2003, kr. 340 000
Takarbeider, 2005, kr. 41 000
Ny løper i kirkesal, 2005, kr. 30 000
Nytt gulvbelegg i kirkesal og tilleggssal i 2007, kr. 130 000
Lydanlegg i  2008, kr. 30 000
Konsulentarbeid plan ny kirke 2009. kr. 438 000
Konsulentarbeid plan ny kirke 2010, kr. 100 000


Del denne artikkel på e-post