Voie kirke

Voie kirke

Voie kirke ble bygget i tegl i halvsirkelformet stil i 1990. Arkitekt Arild Lauvland. Kirkesalen har plass til 300 personer. I tillegg er det plass til 225 personer i sidesalen.

I 2011 ble det avholdt 59 gudstjenester i Voie kirke på søn.- og helligdager. På hver gudstjeneste var det gjennomsnittlig 175 personer tilstede. I forbindelse med bygging av ny kirkegård i Voie bygges nytt servicebygg i tilknytning til kirken.  I denne forbindelse bygges også 3 nye menighetskontorer.  Arbeidet vil være avsluttet mai 2012.  Byggestart på ny kirkegård vil være høsten 2012.

Fondvegg:  Kjeramikk  av Kari Christensen
Kirkeklokker: 2 fra 1990.
Messehagler:  Kirkelig kulturverksted
Orgel:  Venheim orgelbyggeri 2003, 14 stemmer.

Vedlikeholds- og investeringshistorikk (større arbeider): 
Overflatebehandlet tak utvendig 2003.  kr. 250 000 
Nytt orgel 2003 kr. 1 648 000 
Nye kirkestoler i 2009.  Kr. 650 000 
Ventilasjonsanlegg oppgradering.  Budsjett 2010 kr. 100 000.  Blir utført i 2011 i tilknytning til utbygging.


Del denne artikkel på e-post