Torridal kirke

Torridal kirke

Torridal kirke, langkirke, bygget i 1978 i leca. Arkitekt er byarkitekten i Kristiansand. Kirken har 215 sitteplasser.

I 2011 er kirkesalen utvidet med møtesal.  I tillegg er det bygget kontorer og ungdomslokaler.

I 2011 ble det avholdt 39 gudstjenester på søn- og helligdager. Gjennomsnittlig antall deltakere var 159 personer.

Altertavle:  Den oppstandne Kristus , Else Marie Jakobsen, 1988 (vev)
Døpefont:  Tre, 1978 av Alv Erikstad
Orgel: H. Brink Hansen orgelfabrikk, 14 stemmer, 2002
Kirkeklokker: 1, av Olsen Nauen klokkefabrikk.  Innskrift:  "Mesteren er her og kaller på deg". Elektrisk ringing 2006
Alterduker, antependium: Av E.M. Jakobsen, Berit Køhn, Berit Næsvold, 1996.

Torridal kirke, kirkerom  

 

Vedlikeholds- og investeringshistorikk (større arbeider):
Brannalarmanlegg,  2000, kr. 50 000
Orgel, 2002, kr. 1 610 000
Nytt innvendig kirketak (akustikk), 2002, kr. 168 000
Kjøp areal parkeringsplass, 2006, kr. 146 000.
ENØK.  Varmepumpe, 2008, kr. 100 000
Nytt lydanlegg, 2009, kr. 125 000
Parkeringsplass 2010, kr. 124 000
Bygging nye kontorer, ungdomslokaler og menighetssal 2011, kr. 6 900 000


Del denne artikkel på e-post