Dåp i Den norske kirke i Kristiansand
Dåp i Den norske kirke i Kristiansand

Dåp i Den norske kirke i Kristiansand

Vi ønsker dere velkommen til å døpe barnet i en av kirkene i Kristiansand

Kirkens Servicetorg er et sentralt kontor for alle kirkene i Kristiansand. Her tar vi imot forespørsel og ordner
med papirene i forbindelse med dåp. En stund etter fødsel vil dere som er medlemmer i Den Norske kirke motta et brev fra oss med invitasjon til dåp.

Viktig vedr. dåp i Flekkerøy menighet: 
I perioden etter påske 2018 - november 2019 bygges ny Flekkerøy kirke.
I dette tidsrommet vil Flekkerøy menighet ha sine gudstjenester i hovedsak i Flekkerøyhallen og på Lindebøskauen skole. Ved dåpsforespørsel i byggeperioden, må du derfor søke på disse stedene.

Forespørsel om dåp kan gjøres på nettsiden her: Dåpsforespørsel
eller ved å kontakte Kirkens Servicetorg på tlf: 38 19 68 00.
Her har vi oversikt over når det er dåp i alle kirkene Kristiansand.


Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.

Dersom det er spesielle grunner til det, vil det likevel kunne være mulig å døpe i en annen kirke enn den man sokner til.  Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som
ligger utenfor Kristiansand, må dere også ta kontakt med Kirketorget på tlf: 38 19 68 00, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i,
for å avtale tid.

Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år.

Dåpssamtalen skjer i den menigheten som barnet bor. Samtalen skjer vanligvis i uken før dåpen.

Kirkens servicetorg
Besøksadresse. Gyldenløvesgt. 9,
Postadresse: Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 19 68 00
E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Dåpsforespørsel

Om dåpen

I kirkene i kristiansand er dåp en del av søndagens gudstjeneste. Åpningsordene i dåpsliturgien framhever dåpen som en gave, som løfte og som
inngang til fellesskap både lokalt og globalt.

Dåp og bekjennelse
Før selve dåpshandlingen ber presten foreldre og faddere om å reise seg. Deretter blir det sagt hva som er foreldrenes og faddernes spesielle
oppgave. Deretter reiser alle i kirken seg og bekjenner den kristne tro. En voksen dåpskandidat blir spurt om han eller hun sammen med den kristne menighet
vil bekjenne forsakelsen og troen som de blir døpt til. Den trosbekjennelsen som blir brukt, ble utformet allerede på 300-tallet, og brukes hver søndag i
kirker over store deler av verden.

Tradisjoner gir trygghet
Etter trosbekjennelsen helles dåpsvannet i fatet på døpefonten. Noen steder får en i dåpsfølget hjelpe til med det. Mange steder er både døpefont og dåpsfat
gammelt. Det kan gi en spesiell opplevelse av trygghet og tilhørighet når den nye generasjon bli døpt fra det samme dåpsfatet som ble brukt da eldre
familiemedlemmer ble døpt.

Korstegn og hilsen
Presten spør om navnet til barnet (eller nevner den voksnes navn). Deretter tegner presten et kors over brystet til barnet og leser en hilsen som ble brukt
i den gamle israelittiske gudstjenesten: ”Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid”.

Når presten spør om foreldre og faddere ønsker at barnet skal bli døpt er det den som bærer som skal svare. Selve dåpen skjer når presten øser vann tre
ganger over hodet til barnet eller den voksne, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Etter dåpshandlingen legger presten hånden på hodet til den døpte. Dette er med på å understreke den døptes nærhet til Gud. og er en handling Jesus har lært
oss. Dåpshandlingen avsluttes med en takk til Gud for gavene og løftene i dåpen.

Oppdrag fra Jesus
Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Ved barnedåp kommer dette tydelig fram i den ene teksten som blir
lest om Jesus som tar barna inn til seg og velsigner dem (Evangeliet etter Markus 10,13-16). Etterfølgere til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til
mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Den andre bibelteksten som blir lest handler om dette (Evangeliet etter
Matteus 28,16-20).


Del denne artikkel på e-post