Grunnsteinsnedleggelse, tirsdag 29. januar kl. 18.00
Grunnsteinsnedleggelse, tirsdag 29. januar kl. 18.00