Kristiansand kirkelige fellesråd > Dåp

Velkommen til dåp
Kjære foreldre, gratulerer med barnet! Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap. Klikk her for å lese mer og å melde barnet til dåp

Før dåpen

Finn en dag som passer

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.


Velg helst to dager som kan passe for dere. Menighetene har dåp de fleste søndagene i året. Noen ganger i egen dåpsgudstjeneste. Velg gjerne dette. Da er dåpen og dåpsbarna enda mer i fokus.

Se hvilke dager det er dåp

Påmelding til dåp

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Mange døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.


HER ER PÅMELDING
 

Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor i, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer. 

Etter du har sendt inn skjema, blir du oppringt fra Kirkens servicetorg og får mer informasjon. 

 

Bor dere utenfor Kristiansand?  

Også da kan dere benytte elektronisk påmelding. Etter at tidspunktet for dåpsdag er bekreftet, må dere henvende dere til egen bostedsmenighet for å ordne papirer. Se hvilken menighet dere tilhører

 

Ønsker dere dåp utenfor Kristiansand?

Ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med
Kirkens servicetorg 38 19 68 00 for å ordne papirer.

 

 

Velg faddere

Hva er en fadder?

En fadder er et vitne som har et ansvar. Under dåpsseremonien sier presten dette til fadderne: Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg, be, hjelpe barnet til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så barnet kan leve og vokse i den kristne tro. 

 

Hvem kan være fadder?

En fadder må ha fylt 15 år. Medlemmer av andre kirkesamfunn kan være faddere så lenge de aksepterer barnedåp.

Barnet må ha minst to faddere. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være. Minst to faddere må være tilstede under selve dåpshandlingen. Foreldre kan ikke være faddere.

 

Å velge faddere

Det er vanlig å velge faddere blant familie eller vennekrets. De fleste er nøye med hvem de spør, fordi man ønsker at en fadder skal være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Det er ingen juridiske forpliktelser forbundet med å være fadder. 

Velg faddere i god tid, så Kirkens servicetorg får ordnet alle papirer før dåpen. Faddere registreres i påmeldingsskjemaet – helst minst en uke før dere skal på dåpssamling eller ha samtale med presten.

 

Fadderoppgaver

Dåpen er en gave, og en fadder skal være med å «pakke opp» gaven. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra Bibelen og gi veiledning i rett og galt.

Har man sagt «ja» til å være fadder, har man også sagt ja til å vise en spesiell omsorg for barnet. Derfor vil en god fadder være en som også kan være der når barnet trenger råd og støtte.

 

Møt presten

Etter at det er avtalt dåp, tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale.
Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten/den som skal døpe om før dåpssamtalen.
Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen?

Har du praktiske spørsmål, så still dem gjerne her.

På dåpsdagen

Kom til kirken

Det er dåpsverter i kirken som møter deg før gudstjenesten og hjelper med det praktiske. 

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner. Søsken kan være med i prosesjon. 
 

Bærum kirkelige fellesråd har skrevet om dåpsdagen i kirka: Les om hvordan selve dåpen foregår


Noen praktiske tips: 

Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.

De fleste kirker har et sted der søsken og andre barn i dåpsfølget kan være hvis det blir for kjedelig å sitte stille.

Det kan være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.

Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

 

Etter dåpsdagen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt, er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen. 


Alle menigheter i Kristiansand har nå et bredt tilbud om slik trosopplæring. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.


Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere.

Dåp av ungdom og voksne

 

Er du voksen og ønsker dåp, kontakt Kirkens Servicetorg eller noen i din lokale menighet for å høre hvordan en dåp kan bli gjennomført. Dåp av voksne er ofte en enkel seremoni med den døpte, de nærmeste og fadderne. Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer «ja» til presten.

Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmasjonsundervisningen på linje med alle andre. For å bli konfirmert, må man være døpt. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.