Dåp av ungdom og voksne


Er du voksen og ønsker dåp, kontakt Kirkens Servicetorg eller noen i din lokale menighet for å høre hvordan en dåp kan bli gjennomført. Det er aldri for sent å la seg døpe, og vi kan love en trygg og verdig dåpshandling. 
 
Dåp av voksne er ofte en enkel seremoni med den døpte, de nærmeste og fadderne. Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer «ja» til presten.


Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmasjonsundervisningen på linje med alle andre. For å bli konfirmert, må man være døpt. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.