UNGDOMSARBEIDER I HELLEMYR MENIGHET, inntil 40% stilling


Vi søker en person som liker å være sammen med, og brenner for arbeid blant barn og unge, og som har evne til å skape gode relasjoner.

Les mer

 

Menigheten

UNGDOMSARBEIDER I HELLEMYR MENIGHET, inntil 40% stilling


Vi søker en person som liker å være sammen med, og brenner for arbeid blant barn og unge, og som har evne til å skape gode relasjoner.

Les mer

 

Samtalegruppe etter samlivsbrudd


Tilbud om samtalegruppe for deg som går igjennom eller har gått igjennom samlivsbrudd. Ny gruppe starter opp i oktober 2020.

Les mer

 

Menigheten

Samtalegruppe etter samlivsbrudd


Tilbud om samtalegruppe for deg som går igjennom eller har gått igjennom samlivsbrudd. Ny gruppe starter opp i oktober 2020.

Les mer

 

Velkommen til dåp


Kan vi ha dåp nå? Vi ønsker fortsatt velkommen til dåp og vil legge til rette for en fin dåpshandling tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

Les mer

 

Menigheten

Velkommen til dåp


Kan vi ha dåp nå? Vi ønsker fortsatt velkommen til dåp og vil legge til rette for en fin dåpshandling tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

Les mer

 
 

UNGDOMSARBEIDER I HELLEMYR MENIGHET, inntil 40% stilling

Vi søker en person som liker å være sammen med, og brenner for arbeid blant barn og unge, og som har evne til å skape gode relasjoner.

Les mer

 

Størst av alt - Den norske kirkes trosopplæring

Les mer

 

Sorgrupper

Gruppene starter kontinuerlig. Vi samler mennesker med samme type tap og noenlunde samme alder. Målet for samtalegruppen er ...

Les mer