Størst av alt - Den norske kirkes trosopplæring


Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

 

Alle menigheter i Kristiansand har et bredt tilbud om opplæring i kristen tro. Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til ulike arrangementer. Babysang, utdeling av 4-årsbok, overnatting i kirken (Lys våken) og konfirmasjon er eksempler på tiltak hvor trosuttrykk læres og leves i et fellesskap. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.

«Størst av alt» er navnet på denne nasjonale storsatsingen. Samtidig som båndene mellom kirke og stat løses opp, får kirken tilført midler til å styrke opplæringen av alle døpte. 

Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere. La gjerne en kveldsbønn bli en del av ritualet på sengekanten. Lær barnet å takke Gud for maten. Les for barnet og la fortellingene om Jesus bli en naturlig del av barnets virkelighet.

 

Les mer under trosopplæring

https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/

 

Tilbake
Del