Bestilling av vielse


Vielser gjennomføres i alle kirkene i Kristiansand. 

Det er mulighet for vielse de fleste lørdager i året. Om det er ønskelig, kan vielse også skje på vanlige ukedager.

1. mars begynner vi å ta imot bestilling av vielser for neste år. 

Kontakt oss for bestilling og mer informasjon:
Kirkens Servicetorg Tlf. 38 19 68 00 

Besøksadresse: Gyldenløves gt. 9. Åpningstid kl.  09.00 -15.00, (kl. 10.00 - 14.00 i ferietid)

Vi har oversikt over når det er ledig tid for vielser i alle kirkene i byen.

For å gifte seg andre steder enn i kirker (for eksempel utendørs), må dette godkjennes av prosten. 

Ta kontakt med Kirkens servicetorg eller på e-post:

kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no


Det er gratis å gifte seg i kirken for personer som er medlem av Den norske kirke når man gifter seg i Den norske kirkes regi, altså med prest fra Den norske kirke.

For personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke og ønsker å gifte seg i Den norske kirkes regi, (altså med prest fra Den norske kirke) gjelder følgende satser i 2023:

  • Kirke inkl. kirketjener kr. 5300
  • Organist kr. 1500
  • Prest kr. 3500

For utleie av kirken for vielser fra annet kirkesamfunn gjelder følgende satser i 2023: (Dette gjelder selv av om brudeparet er medlemmer  i Den norske kirke)

  • Kirke inkl. kirketjener kr. 5300
  • Organist kr. 1500

Tilbake

Del