Om bryllup i kirken


Bryllup er en fest for kjærligheten. Å inngå ekteskap eller vigsel, er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig.

Noen velger store bryllup med stor fest og mange gjester, andre velger å gjøre det enklere med kun brudepar og forlovere tilstede. Det er viktig at man har mulighet til å velge det som man selv synes er det beste. Brudeparet kan være unge eller godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkelig vigsel til alle par som ønsker dette.

I forkant av vielsen har man en samtale med presten. Her kan man drøfte hvordan man ønsker at vielsen skal være. Uansett, så er det viktigste de to som ønsker å dele livet sitt med hverandre. For mange er dette markeringen av det viktigste valget man tar i løpet livet! 

Stort eller lite bryllup – i kirka blir livet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har giftet seg borgerlig, er velkomne til kirken for å be om forbønn for samlivet.

Mange menigheter tilbyr mulighet for å leie lokaler til bryllupsfesten. For informasjon om dette, kontakt den enkelte menighet.

Menighetene

Se mer kirken.no/bryllup/slik foregår vigselen

Tilbake
Del