En kirke for alle


Samlinger for alle, men særlig for mennesker med særskilte behov. Det er 4 - 5 samlinger i semesteret og varierer mellom å være i forskjellige kirker i Kristiansand.   

Samlingene er åpne for alle, men er tilrettelagt for mennesker med særskilte behov. 
Vanligvis er det først gudstjeneste, deretter har vi mat og annet program.  

Pris kr. 50 pr. person.  

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med: 
Silje Wik Vesterfjell, diakon, tlf.99294604, sv359@kirken.no
 

 

Tilbake
Del