Velkommen til dåp


Kan vi ha dåp nå?

Vi ønsker fortsatt velkommen til dåp og vil legge til rette for en fin dåpshandling tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.

 

Velkommen til dåp!

Ønsker du å døpe barnet ditt, men ikke vet helt hvordan det passer nå med mange begrensninger?

Vi ønsker fortsatt velkommen til dåp og vil legge til rette for en fin dåpshandling tilpasset situasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

Det er også mulig med dåp utenom de dagene som ligger inne i påmeldingsskjemaet. Dette avtales mellom prest og den enkelte familie.

Ta gjerne kontakt med oss for å prate litt gjennom hvordan og når en dåp kan gjennomføres.

Du kan kontakte din lokale menighet eller oss på kirkens servicekontor tlf. 38 19 68 00

 

Spørsmål og svar

Hva er dåp?

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den gir oss del i Guds frelse og er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes. Gjennom dåpen blir vi del av et fellesskap som strekker seg over hele verden og gjennom alle tider.

Hvor mange kan være med i kirken?

Smitteverntiltak og regel om 1 meter avstand gjelder. Det er åpnet for å være 200 personer samlet til gudstjeneste, men i noen kirker kan det være litt færre på grunn av lokale tilpasninger. Så hvor mange som kan være med i dåpsfølge beror litt på hvor mye plass det er i kirken og hvor mange barn som skal døpes. Snakk med presten i din lokale menighet.

Kan vi ha dåp uten faddere?

Dersom det er nødvendig kan man ha dåp uten faddere tilstede, men med minst 2 vitner.

Skal vi ha samtale med prest før dåpen?

Ja, prestene tar kontakt for å gjennomføre dåpssamtale før dåpen. Noen ganger kan det foregå på nett.

Er det aldersgrense for dåp?

Nei, alle som ikke er døpt kan døpes.

Kan vi fotografere eller filme i dåpen?

Ja, det er fint å ha med noen som kan ta bilde eller video. Da kan også de som ikke kunne være tilstede få oppleve dåpen.

 

Tilbake

Del