Alders- og demensvennlige gudstjenester


Har du pårørende som ønsker å delta på gudstjeneste men som har vanskelig for å ta seg ut? Vi har laget korte gudstjenester som passer for alle, men særlig for de som har levd en stund og personer med demens.  

For mange er det vanskelig å kunne delta på ordinære gudstjenester på grunn av funksjonsnedsettelser eller kognitiv svikt. Det kan derfor være en hjelp for både pårørende og helsepersonell å ha digitale gudstjenester som er tilrettelagt for denne brukergruppen.

Gudstjenestene er tatt opp i Kristiansand domkirke og produsert av Sanden Media. Gudstjenestene varer i ca. 25 minutter. De har en stram ramme, 3 salmer, en kort preken og gjenkjennelig liturgi med formuleringer fra gammel gudstjenestebok.

Scann QR-koden på bildet, så får du opp video av gudstjenestene.

Tilbake
Del