Finn grav


Oversikt over gravlundene i Kristiansand kommune.

Kirkegård med soneinndeling

 

Finn grav. Klikk her...

(Her finner du oversikt over gravlundene i Kristiansand kommune. Denne siden gir full oversikt over hvem som døde når, og hvor de er gravlagt.

Du kan også lete etter gravlagte (over hele Norge) på grav.no )

Det er også mulig å søke opp bilde av gravminner på kirkegårdene i Kristiansand på www.disnorge.no/Gravminner i Norge. Siden er sist oppdatert vinteren 2007/2008.

 

Forklaring på gravnummer:

Gravnummeret er inndelt i 4 elementer med punktum mellom hvert element. 
1. element:  Nummer på kirkegård. 
2. element:  Feltbenevnelse. 
3. element:  Radnummer/radbetegnelse. 
4 og siste element:  Nummer i raden

Kart over kirkegårdene kan du se her:

Oddernes gamle/ nye & Lund, Torridal kirkegård, Kristiansand kirkegård, Randesund kirkegård, Flekkerøy kirkegård, Tveit kirkegårdTegning Flekkerøy kirkegård
  

Tilbake
Del