Kirker og kapell


Velg fra menyen under.

 

Finsland kirke er en korskirke fra 1803 i Songdalen kommune, Vest-Agder fylke. Kirken ble vigslet i 1812. Byggverket er i tre og har 250 sitteplasser. Kirken er kjent for sitt umalte treinteriør som er karakterisert som det best bevarte i Norge. Altertavlen er fra 1750.

Adkomst til stedet er via Fv101.

Besøk nettside

 

Flekkerøy kirke ble opprinnelig bygd i 1960 i betong, delvis forblendet med skiferheller. Arkitekt var Gabriel Tallaksen.

I 2018/2019 ble kirken bygget på og framstår i dag som en vakker moderne kirke bygget i hvit betong. Arkitekt er Hille Melbye arkitekter, i samarbeid med Einar Dahle arkitekter. Kirkesal og kirketårn fra 1960 er beholdt. Det er bygget ny kirkesal, kontorer, kafé og stor underetasje i moderne stil som stod klar til nyåpning 1. desember 2019. Det nye kirkerommet rommer ca. 500 sitteplasser.

 

Besøk nettside

 

Greipstad kirke er en langkirke som ble oppført i 1828. Kirken ble vigslet 8. februar 1829. Den minste klokken i tårnet er merket med årstallet 1517. Byggverket er i tre og har 330 plasser.

Besøk nettside

 

Grim kirke ble innviet høsten 1969. Den er bygget som arbeidskirke "med katedralpreg". Arkitekt var Alv Erikstad. Kirken rommer 385 sitteplasser, har menighetssal og kontorer, og en underetasje med kjøkken, peisestue, oppholdsrom og aktivitetsrom. 
Den ble bygget i mur og ble oppført i 1969. Kirken har vernestatus listeført (etter1850). 
Kirken er listeført av Riksantikvaren på grunn av sin særegne stil og byggemåte. 
Adr. Møllevannsveien 44, 4617 Kristiansand 

Besøk nettside

 

Hellemyr kirke er en arbeidskirke fra 1988. Arkitekt er Arild Lauvland. Den er bygget i betong og mur. Kirken har 220 sitteplasser.

Besøk nettside

 

Hånes kirke ble bygget i mur og ble oppført i 1986. Kirken har rektangelplan og 200 sitteplasser. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt Arild Lauvland/Haugen.

Adr. Øvre brattbakken 5, 4635 Kristiansand

Besøk nettside

 

Oddernes kirke er en langkirke i stein fra 1100-tallet. Kirken er kraftig ombygd og påbygd, men deler av murveggene i kirkeskipet og koret med apsis har blitt stående.

Kirkeinventaret er preget av 1600- og 1700-tallet. Altertavlen er fra 1704.

Kirken har 395 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet (før 1650).

Adr.: Jegersbergveien 2, 4630 Kristiansand

Besøk nettside

 

Randesund kirke ligger på Frikstad. Der er også Randesunds kirkegård. Kirken har plass til vel 400 mennesker. Den ble innviet i 1864. Arkitekt Christian Grosch ga byggmester Mikael Mortensen ansvar for byggingen. Bøndene i området skaffet tømmer fra egen skog og deltok også i byggearbeidet.

Randesund kirke ble vigslet til bruk den 28. oktober 1864 av biskop von der Lippe som et anneks til Oddernes kirkesogn.

Adresse: Kongshavnveien 54, 4639 Kristiansand

Besøk nettside

 

Den er bygget i tre og ble oppført i 1604. Kirken har langplan og 270 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk fredet (før1650). Arkitekt ukjent.
Adresse: Søgneveien 195, 4640 Søgne.

Besøk nettside

 

Søgne hovedkirke er bygget i tre og ble oppført i 1861. Kirken har korsplan. Antall sitteplasser er 750. Arkitekt Chr. H. Grosch . Vernestatus er ikke vernet.
Adresse: Lundeveien 79, 4640 Søgne

Besøk nettside

 

Tveit kirke er en av to middelalderkirker i Kristiansand. Kirken er en langkirke bygget ca. 1100 i stein i romansk stil. Våpenhus i tre påbygget i 1867. Kirken har ca. 350 sittteplasser (galleri inkl.). Menigheten bruker også Tveit menighetshus til gudstjenester. Kirkens murvegger ble kalket i 2012. Kirken fikk tilbake den gamle døpefont i 2011.

Besøk nettside

 

Kristiansand kapell ligger på kirkegården like ved Gartnerløkka i Kristiansand. Kirkegården er fra 1821, men først i 1927 ble Kristiansand kapell bygget. Underetasjen ble ombygget i 1967 og hele bygget ble totalrenovert i 2007. I kulturminneplanen for Kristiansand er bygningen, som er tegnet av arkitekt Helge Blix, avmerket og gitt «bevaringskategori 2» noe som medfører at bygget ikke kan endres eksteriørmessig. Kristiansand kapell har 150 plasser. Det er et livssynsnøytralt seremonirom og er tilrettelagt for rullestol. Kapellet har elektronisk orgel.                                                               Kristiansand Kapell, Setesdalsveien 9, 4616 Kristiansand 

 

Oddernes kapell ligger i Jegersbergveien 6 i Kristiansand, like ved Oddernes kirke. Det lille kapellet med 35 sitteplasser ble bygget i 1982. I 1995 ble det påbygget og fikk store kapell med 200 sitteplasser. Her kom det nytt orgel med 16 stemmer i 2004. Store kapell har også piano. Lille kapell har bare el-piano. 
Begge kapellene er livssynsnøytrale og tilrettelagt for rullestolbrukere. Oddernes kapell ble tegnet av byarkitekten i Kristiansand. 
Oddernes Kapell, Jegersbergveien 6, 4630 Kristiansand