DOMKIRKEN, VIKARIAT SOM TROSOPPLÆRER/MENIGHETSPEDAGOG


Vikariat som Trosopplærer/menighetspedagog 50%

Da vår menighetspedagog går ut i svangerskapspermisjon, søker vi etter vikar for henne. Domkirken menighet ligger midt i sentrum av Kristiansand. Vi søker en person som liker å være sammen med barn og unge og som har evne til å skape gode relasjoner. Og en som vil arbeide mot vår visjon: «Åpen kirke midt i byen»

 

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Arbeide etter lokal trosopplæringsplan.
  • Gjennomføre trosopplæringstiltak, kontinuerlige tiltak og fasetiltak.
  • Rekruttere og samarbeide med frivillige medarbeidere.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirke eller kristne organisasjoner.
  • Relevant utdanning.
  • Initiativrik, fleksibel, kreativ, strukturert og evne til å arbeide både selvstendig og i team.
  • Personlig egnethet ut over dette vil også vektlegges.

 

Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Den som ansettes må være medlem av Den Norske Kirke. Lønn etter Kas avtaleverk.

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

For nærmere informasjon kontakt daglig leder Liv Godtfredsen tlf 38196900 / 90666438

Tiltredelse i stillingen ca 10.september 2021 med varighet frem til 30.juni 2022.

Utfylt søknadsskjema sendes sammen med kopi av attester og vitnemål til

Post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no.

 

Søknadsfrist 10. juni.

 

Tilbake