DIAKON I LUND MENIGHET, 100%


Lund menighet søker en diakon som kan være med å utvikle det diakonale arbeidet i en bydel i vekst, og med økt satsing på ungdomsdiakoni. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende menighet og søker en person som har evne til å skape gode relasjoner og som vil arbeide mot vår visjon som er Tilhørighet – Tro – Tjeneste.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen leder menighetens diakonitjeneste.  Høsten 2021 skal menigheten utarbeide ny lokal diakoniplan, der den nytilsatte diakonen vil være med å forme retningen for diakoniarbeidet, sammen med diakoniutvalg, menighetsråd og andre i staben.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og strategisk ansvar for det diakonale arbeidet i menigheten
 • Oppmuntre, lede og stimulere til diakonalt engasjement i og utenfor menigheten
 • Rekruttere, inspirere og veilede frivillige medarbeidere
 • Utvikle et diakonalt lavterskeltilbud for ungdom på Lund
 • Deltakelse på gudstjenester og i diakonalt arbeid for alle generasjoner, fra barn til eldre
 • Bygge relasjoner til andre aktører som jobber mot samme mål
 • Delta i diakonforum og samarbeide med diakoner i prostiet om fellestiltak
 • Løfte frem internasjonal diakoni og Lund menighet som del av den verdensvide kirke

Vi ønsker at alle ansatte skal ha et menighetsbyggende fokus i sin tjeneste.

Kvalifikasjonskrav:

 • Kvalifikasjonskravene er i henhold til tjenesteordningen for diakoner.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og løsningsorientert
 • Erfaring fra diakonalt arbeid med ungdom
 • Gode kommunikasjonsevner med mennesker i ulike livsfaser
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Engasjement for og mot til å etablere kontakt med enkeltpersoner og med ulike samarbeidspartnere
 • Evne til å inspirere, følge opp og dyktiggjøre frivillige medarbeidere.

Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med KAs avtaleverk. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Politiattest må fremlegges før tilsetting.

For nærmere informasjon kontakt daglig leder Torunn Haugen Jerstad, tlf. 38 19 68 70

Søknadsfrist: 29. april. Stillingen er ledig høsten 2021 etter avtale.

Du finner søknadsskjema her: Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no.

                                                 

Tilbake