TROSOPPLÆRER/MENIGHETSPEDAGOG I LUND MENIGHET, 100%


Har du et engasjement for folkekirken? Ønsker du å gi barn og unge gode og inkluderende fellesskap? Da håper vi du søker stillingen som trosopplærer7menighetspedagog i Lund menighet.

Lund menighet har et godt etablert trosopplæringsarbeid med jevnt over god oppslutning. Trosopplæringen er et høyt prioritert arbeid i menigheten, og stab og frivillige er med i gjennomføringen av de fleste tiltak. Vi ønsker å legge til rette for at trosopplæringsarbeidet skal opprettholdes og videreutvikles i årene som kommer.

Lund menighet har som mål å være en åpen og inkluderende folkekirke.   

Vår visjon er:

Tilhørighet – Tro – Tjeneste, som innebærer at mennesker inviteres til å:

 • oppleve tilhørighet til Lund kirke og hverandre.
 • tro på Jesus Kristus, død og oppstått for alle.
 • bli inspirert og utrustet til tjeneste for vår neste, vårt lokalsamfunn og Guds verdensvide kirke.

 

 

 

Vi søker en person som

 • liker å være sammen med, og brenner for menighetsarbeid blant barn og unge
 • har evne til å skape og ivareta gode relasjoner.
 • er initiativrik og kreativ, men også strategisk og strukturert. Er ansvarlig og har evne til å gjøre ide om til handling.
 • er god til å kommunisere med barn og ungdom (også på sosiale medier) og liker å promotere arbeidet/aktivitetene.
 • trives både med å jobbe i team og selvstendig arbeid.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Lede arbeidet med trosopplæring 0-18 år i tråd med menighetens trosopplæringsplan (som f.eks babysang, 4- og 5- års klubb, Skattekista, tweensklubb mm.)
 • Øvrig barne- og ungdomsarbeid.
 • Delta i konfirmantarbeidet
 • Rekruttere og samarbeide med frivillige medarbeidere.
 • Medansvar i kor for barn og eller ungdom kan bli aktuelt.
 • Gudstjenestearbeid knyttet til trosopplæringen.

Den som ansettes vil selv kunne være med å utforme og prioritere deler av stillingens innhold. Det er et godt arbeidsmiljø i menigheten, og det vil bli mye samarbeid med andre ansatte og frivillige.

Kvelds- og helgearbeid og en viss fleksibilitet i arbeidstid må påregnes.

Relevant høyere utdanning og personlig egnethet, inkludert gode samarbeidsevner, vektlegges. Den som ansettes må kunne identifisere seg med, og jobbe for vår visjon.

For nærmere informasjon kontaktes daglig leder Torunn Haugen Jerstad,

tlf. 901 65 627.

Søknadsfrist: 10.8.2022.

Stillingen er ledig fra august 2022.

Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke, og fremvise begrenset politiattest. Lønn etter KAs avtaleverk. Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

 

                                                 

 

 

 

 

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema 

Utfylt søknadsskjema med kopi av vitnemål og attester sendes: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no.

                                                 

Tilbake

Del