SØM KIRKE - PROSJEKTMEDARBEIDER, 60 - 80%


Vår nye prosjektmedarbeider skal være med å bygge familienettverket og det kontinuerlige barne- og familie-arbeidet, med særlig fokus på de nye byggefeltene i Drangsvannområdet. Den som ansettes skal utvikle arbeidet i samarbeid med stab og grupper/nettverk som utvikles i boligfeltene.  Det er et overordnet mål å involvere nye frivillige i oppbygging og drift av det kontinuerlige arbeidet. Prosjektbeskrivelsen vil være retningsgivende for arbeidet og den ansatte rapporterer til daglig leder.

 

 

Vi trenger en person som kan:

  • Bygge, sikre og utvikle kontinuerlige fellesskap for barn og barnefamilier og utvikle nettverket av frivillige ressurser til arbeidet.
  • Bygge og trygge frivilligarbeidet i søndagsskole hver søndag kl. 11.00  
  • Utvikle frivilligressurser og støtte lederne i MIDI (tweens)
  • Legge til rette for og utvikle fellesskapsarbeid som husgrupper, måltidsfellesskap og turfellesskap sammen med familiene i de nye byggefeltene
  • Identifisere seg med menighetens visjon: Et fellesskap for alle – i tro på Jesus Kristus – i tjeneste for medmennesker

Kvalifikasjoner:

  • God på å bygge relasjoner
  • Gode samarbeidsevner
  • Ha initiativ og evner å arbeide selvstendig
  • Like å jobbe i team

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Lønn etter KA’s avtaleverk. Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Det må regnes med noe arbeid kveld og i helger.

Prosjektet går over to til to og et halvt år. For nærmere opplysninger, kontakt Åsne-Louise Halvorsen, tlf. 38 19 68 80/970 89 039.

Søknadsfrist: 20.juni 2022.

Stillingen er ledig fra 1. august 2022.

Utfylt søknadsskjema med kopi av attester og vitnemål sendes til: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Hent søknadsskjema her: Søknadsskjema

 

Tilbake